Tietosuojavastaavien Foorumi avattu

Tietosuojavastaavien Foorumi avattu

Julkaistu Uncategorized | 0

EU:n tietosuoja-asetus velvoittaa lukuisat yritykset ja myös julkissektorin toimijat nimittämään tietosuojavastaavan 25.5.2018 mennessä. Suomeen on nyt perustettu Tietosuojavastaavien Foorumi (TIFO). EU:ssa on arvioitu tietosuojavastaavia tarvittavan jopa yli 28 000 (IAPP/2016). ”Tietosuojavastaavat ovat olennaisen tärkeässä roolissa toimiessaan modernin tietosuojan kehittämisen lähettiläinä. Yhteistyö ja jatkuva oppiminen monimutkaisessa toimintaympäristössä on välttämätöntä”, kommentoi toiminnan aloitusta tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio.

Foorumi on tarkoitettu myös muille tietosuojan parissa työskenteleville kuin tietosuojavastaavan nimikkeellä toimiville. TIFO toimii tietointensiivisen liiketoimintaan ja markkinointiin erikoistuneen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) yhteydessä.  ”Tietosuojatyö on niin kaupallisella kuin julkisella sektorilla juuri nyt vahvasti EU:n tietosuoja-asetuksen sävyttämää mutta kyse on laajemmasta tekemisen ja kulttuurin muutoksesta”, tiivistää ASML:n toimitusjohtaja Jari Perko foorumin perustamistunnelmia.

Foorumin toiminta kytkeytyy luonnollisesti vahvasti EU:n tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoon, erityisesti erilaisiin käytänteisiin ja uusiin toimintamalleihin. Uuden asiantuntijaverkoston keskiössä on hyvien käytäntöjen ja asiakaskeskeisen mutta samalla liiketoimintalähtöisen tietosuojakulttuurin edistäminen Suomessa eri tavoin.

Tietosuojavastaavien Foorumilla on oma verkkosivusto tifo.fi ja twitterissä TIFO löytyy tunnuksella @tifo_fi. Foorumin käynnistyessä siinä on mukana tietosuojavastaavia ja -ammattilaisia muun muassa seuraavista tahoista: SOK, DNA, HSL, Kesko, Nordea, Otavamedia, Deloitte, Aller Media, Fortum, OP, Telia Finland, Tilastokeskus.

Listätietoja
Jari Perko
toimitusjohtaja, ASML/TIFO
0405659700