5 asiantuntijan näkökulmia eettisen tekoälyn kehitystyöstä

5 asiantuntijan näkökulmia eettisen tekoälyn kehitystyöstä

Julkaistu Uncategorized | 0

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Tietosuojavastaavien Foorumi (TIFO) järjestivät yhdessä Tekoälyn ja etiikan avio-onnen eväät aamupäivätilaisuuden Pasilassa torstaina 29.11. Tilaisuuteen osallistui 135 tekoälystä, etiikasta ja tietosuojasta kiinnostunutta henkilöä.  Tilaisuudessa esiintyivät Reijo Aarnio (tietosuojavaltuutettu), Jari Perko (TIFO/ ASML), Michael Laakasuo (Helsingin yliopisto, Moralities of Intelligent Machines), Meeri Haataja (Saidot.ai), Matti Ristimäki (Tieto) ja Jaakko Lempinen (YLE). Alla lyhyet otteet esitysten päänäkökohdista.

 

Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutettu

Reijo Aarnio kiitteli ainutlaatuisesta yhteistyöstä julkisen sektorin ja elinkeinoelämän välillä ja totesi tämän tilaisuuden olleen hyvä esimerkki siitä. Lisäksi Aarnio kertoi aloituspuheenvuorossaan muun muassa 23.10.2018 olleen Tietosuojan maailmankokouksen tekoälyä koskevasta julkilausumasta. Alla olevassa kuvassa mainittuja periaatteita suositettiin edellä mainitussa maailmankokouksessa. Kokouksessa perustettiin myös työryhmä nimeltä Working group on Ethics and Data Protection in Artificial Intelligence, jonka tarkoituksena on vastata periaatteiden myötävaikuttamisesta ja tekoälyyn liittyvän tietoisuuden kehittämisestä.

 

Michael Laakasuo, tutkija, Helsingin yliopisto, Moralities of Intelligent Machines

Michael Laakasuo esitti moraalipsykologisia näkökulmia tekoälyyn ja etiikkaan liittyen. Laakasuo oli erittäin positiivisesti yllättynyt ihmisten kiinnostuksesta kognitiotieteeseen ja tekoälyyn. Laakasuo uskoo koulutuksen olevan merkittävin tekijä tekoälyn ja etiikan välisten konfliktien ratkaisemisessa. Lisäksi hän korosti, ettei näissä konflikteissa tulisi miettiä sitä kenen oikeudet menevät toisen edelle vaan minkälaisia ratkaisuja yhteiskunnan tulisi muun muassa tekoälyllä toteuttaa, jotta ei edes jouduta pohtimaan tulisiko liikenneonnettomuudessa säästää koira vai rikollinen.

 

Meeri Haataja, CEO and Co-Founder at Saidot.ai

Meeri Haataja keskittyi puheenvuorossaan tuomaan esille erilaisia keinoja, joilla pyritään ratkaisemaan tekoälyn ja etiikan välisiä ongelmia. Tähän mennessä monet yritykset ja viranomaiset ovat julkaisseet omat tekoälyn eettiset periaatteensa ja lisäksi monet ovat ottaneet osaa TEM:n alaiseen Tekoälyaika-ohjelmaan. Näiden lisäksi on olemassa algoritmien vaikutustenarviointeja, tekoälyn reiluutta arvioivia OSS-työkaluja ja kehitteillä oleva sertifiointijärjestelmä. Haataja arvioi, että erilaisilla itsesääntelymekanismeilla voidaan saada paljon enemmän hyödyllistä aikaiseksi kuin raskaammalla reguloinnilla.

 

Matti Ristimäki, Director, Data-Driven Businesses, Tieto

Matti Ristimäen esityksen näkökulma oli keskittynyt tekoälyllä ratkaistaviin terveydenhuollon ongelmiin. Terveydenhuollon yksilöiden ongelmat olisivat ratkaistavissa nopeammin datakeskeisillä toimintamalleilla ja tekoälyllä. Näiden personoitujen toimintamallien kautta potilaat voisivat saada esimerkiksi aikaisemmin ja nopeammin apua harvinaisiin sairauksiin. Espoossa tekoälykokeilussa identifioitiin noin 280 tekijää lastensuojelun asiakkuudelle. Kehittämistyössä on hyvin monia seikkoja otettava huomioon lainsäädännön, eettisten kysymysten ja riskienhallinnan näkökulmasta.

 

Jaakko Lempinen, Head of Customer Experience, YLE

Jaakko Lempisen esityksessä pureuduttiin muun muassa algoritmien ja tekoälyn mörköjen neutraloimiseen. Useasti epäeettiset lopputulemat ovat ihmisten valinnoista lähtöisin ja näistä johtuvien ongelmien ratkaisemiseen tulisikin keskittyä. Ylen Voitto-robotti suosittelee Uutisvahti-sovelluksessa sisältöjä ja näihin sisältöihin tuodaan myös henkilön ja segmentin kiinnostushistorian ulkopuolisia sisältöjä, jotta ei vahvisteta ”sisältökuplaa”. Ylen Data&AI -tiimille on laadittu 5-kohtainen pelisääntöohje, joka jokaisen tiimiläisen tulee ottaa huomioon kehitystyössään, ohjeistus otsikkotasolla on:

1. Älä sulje silmiäsi ja suutasi
2. Auta tekemään parempia päätöksiä
3. Pyri tekemään ihmisistä parempia
4. Auta muutoksessa
5. Ihmiset ovat ihmisiä – koneet ovat koneita

 

 

Lämpimät kiitokset vielä kaikille loistaville puhujille.


Elisa Salmela, ASML, @ElisaSalmela