TIFO-selvitys: GDPR:n tarkastusoikeus käytännössä

|

Digitaalisten asiakkuuksien aikakaudella GDPR:n tarkastusoikeuden (15 artikla) käytännön tulkinnat ovat herättäneet keskustelua. Tietosuojavastaavien Foorumi selvitti tarkastusoikeuden käytännön toteuman kirjoa Suomessa kyselyllä jäsenistössään. Kyselyssä selvitettiin muun muassa:# missä määrin on tehty ylimitoitettuja tietopyyntöjä# onko pyydetty muiden henkilöiden tietoja tai # onko pyyntöjä tehty häiritsemis- … Lue lisää