TIETOSUOJAVASTAAVIEN FOORUMI (TIFO)  

– Tietosuojaseloste ja evästeinformointi

TIFO:a ja sen sivustoa ylläpitää Asiakkuusmarkkinointiliitto (www.asml.fi). Alla käytettävät lyhenteet: Tietosuojavastaavien Foorumi = TIFO, Asiakkuusmarkkinointiliitto = ASML.

EVÄSTEET JA MUU SIVUSTODATA

Käytämme tifo.fi -sivustolla evästeitä vain sivuston tavanomaisen teknisen ja palvelullisen käytön mahdollistamiseen sekä kävijäryhmien tilastolliseen analysointiin, jossa käytämme evästeiden käyttöön perustuvaa Google Analyticsia. Lisätietoja Google Analyticsiin liittyvästä yksityisyyden suojasta. Evästeistä emme tunnistaa sivulla vierailevaa käyttäjää. Emme siten myöskään yhdistä evästetietoja TIFO:n jäsenrekisteritietoihin tai muihin henkilötietoihin. Evästeitä voit halutessasi hallinnoida selaimesi eväste-toimintojen avulla.

Sivuston käytöstä tallentuu automaattisesti tavanomaista sivuston toiminnan mahdollistamiseen liittyvää palvelinlokia kuten teknisiä tietoja käytettävästä selaimesta, kellonaikoja sekä IP-osoite. Näistä tiedoista emme voi tunnistaa sivustolla vierailevaa henkilöä eikä tietoja yhdistetä henkilötietoihin. Käytämme TIFO:n tviittien sivustolla esittävän näkymän mahdollistamiseksi välttämättömiä evästeitä. TIFO-sivustolla on tavanomaisia linkkejä muille sivustoille, joiden sivuilla olevaan tietosuojainformointiin voi tutustua kullakin sivustolla erikseen.

TIFO:N TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä on TIFO:n toimintaa ylläpitävä ASML, Bulevardi 44, 00120 Helsinki, y-tunnus 0116987-9. Yhteyshenkilönä toimii Jari Perko, puh. 0409208777, tietosuoja@asml.fi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on henkilön TIFO-jäsenyys tai muu TIFO:n toimintaan liittyvä asiallinen yhteys kuten yhteistyö-, alihankinta- tai palvelusuhde eli GDPR-termein käsittelyn perusteet ovat sopimuksen täytäntöönpano ja oikeutettu etu. TIFO:n henkilöjäsen, joka on myös ASML:n jäsenyrityksen palveluksessa voi samaan aikaan olla myös ASML:n jäsenrekisterissä yrityksen ASML-jäsenyyden kautta.

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on TIFO:n toimintaan liittyvä jäsen- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen, viestintä, sisällöntuotanto, tapahtumat ja muut erilaiset palvelut sekä näihin liittyvät tarpeelliset toiminnot kuten laskutus, ylläpito, palvelukehitys sekä toimintaan liittyvä asiointi, viestintä ja markkinointi eri kanavissa.

Rekisterinpitäjä käyttää tietojen käsittelytehtävien tavanomaisessa teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa sen lukuun toimivia alihankkijoita esimerkiksi TIFO:n jäsenkirjeiden tai jäsenkyselyiden toteuttamisessa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn perustiedot:
Nimi, työpaikan osoite, työnimike, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarvittavat yhteystiedot, tarpeelliset lupa- ja kieltotiedot, tarvittaessa henkilön erityisosaamisalue ja muut tarpeelliset yksilöintitiedot sekä TIFO:n sisältö- ja tapahtumatuotannossa tarpeelliset kuvat ja videot. TIFO-viestinnässä voidaan kertoa yritysnimien tasolla mistä yrityksistä TIFO:ssa on jäseniä ilmaisematta henkilöiden nimiä.

Muut tarpeelliset tiedot:
Käsittelytarkoituksiin liittyvät tarpeelliset tiedot kuten jäsenyyden, palveluiden, tapahtumien ja viestinnän käyttö̈-, laskutus-, asiointi-, autentikointi- ja muut tarvittavat tiedot.

TIFO-jäsenillä on oma Facebook-ryhmä jossa henkilöt käyttävät omia Facebook-tunnuksiaan ja jonne he voivat tuottaa itse sisältöä. Rekisterinpitäjä ei tallenna tästä ryhmästä mitään muita tietoja rekisteriin kuin tiedon ryhmään kuulumisesta tai kuulumattomuudesta, jotta TIFO voi tarkoituksenmukaisella tavalla kohdistaa liittymispyyntöjä olemassa oleville TIFO-jäsenille. Tämän TIFO:n tavanomaisen Facebook-ryhmän osalta ASML ja Facebook Ireland Ltd. (Facebook) toimivat yhteisrekisterinpitäjinä TIFO:n Facebook-sivun kävijätietojen osalta. Facebook toimii pääasiallisena rekisterinpitäjänä. Saamme TIFO:n Facebook-ryhmän ylläpitäjinä käyttöömme vain ryhmäsivun vakioidun tilastosivun, jonka sisältö kootaan automatisoidusti ryhmän sivustolla näkyvästä informaatiosta. Lisätietoja tästä vakioraportoinnista löytyy Facebookin ohje- ja tukikeskuksesta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä TIFO:n palvelu-, asiointi- ja muista vastaavista tapahtumista. Tietoja voidaan päivittää̈ osoite-, päivitys- tai muita vastaavia tietopalveluita tarjoavien rekistereistä tai muista vastaavista luotettavista tietolähteistä̈.

Tietojen luovutus, siirto ja poistaminen

Tietoja voidaan osana tavanomaista TIFO-toimintaa jakaa eri rekisterinpitäjille ns. yhteiskäyttötilanteessa, käytännössä esimerkiksi yhteistapahtumia toteutettaessa TIFO-tapahtuman toiselle järjestäjälle. Henkilötietoja ei kuitenkaan luovuteta TIFO:n tilaisuuksissa vieraileville yksittäisille puhujille tai näiden edustamille tahoille. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.

Jäsenyyden tai muun käsittelyperusteen päätyttyä tiedot poistetaan rekisteristä noin vuoden kuluttua, erityislainsäädännön vuoksi kuten kirjanpitolainsäädännön vuoksi joitakin tietoja voidaan säilyttää pidempään. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan niiden käsittely nimenomaisesti kuuluu. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin. TIFO-sivusto on https-suojattu.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista, kieltää suoramarkkinointikäyttö, saada siirrettyä meille antamansa tiedot sekä tarkastaa tietonsa. Rekisteröidyllä on rajoitettu oikeus rajoittaa tietojensa käyttöä, pyytää niiden poistamista sekä oikeutetun edun käsittelyn osalta erityisestä syystä oikeus vastustaa käsittelyä, joka kuitenkin saattaa jatkua, mikäli meillä on laillinen oikeus jatkaa käsittelyä esimerkiksi kirjanpitolainsäädännön säilytysvelvollisuuden vuoksi. Tietojen käsittelyn yhteydessä ei tehdä GDPR 22 artiklan tarkoittamia automaattisia päätöksiä. Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee toimittaa sähköpostitse selosteen alussa mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Mikäli rekisteröity katsoo lain mukaisia oikeuksiaan loukatun, on hänellä oikeus tehdä asianmukainen reklamaatio asiassa Tietosuojavaltuutetun toimistoon (tietosuoja.fi)