Tietosuojavastaavien Foorumi

TIETOSUOJAVASTAAVIEN FOORUMI

Tietosuojavastaavien Foorumi eli TIFO on henkilöjäsenyyteen perustuva ammattilaisten foorumi tietosuojaan liittyvssä tehtävissä toimiville asiantuntijoille ja päättäjille. Nimestään huolimatta foorumi on avoin myös muille tietosuojasta kiinnostuneille kuin tietosuojavastaaville. Foorumia ylläpitää Asiakkuusmarkkinointiliitto (ASML) ja foorumi toimii operatiivisesti ASML:n yhteydessä. Foorumin jäseneksi voi liittyä myös ASML-jäsenistön ulkopuolisista yrityksistä ja yhteisöistä. Jäseneksi voi liittyä tämän sivun oikealla palstan hakulomakkeella. Jäsenyyden vuosihinta on 180,-, ASML:n jäsenyrityksen palveluksessa oleville henkilöille 150,-. Yrityksen ASML-jäsenyys sisältää yhden maksuttoman henkilöjäsenyyden TIFO:ssa.

Foorumin toiminta kytkeytyy luonnollisesti vahvasti EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR)  täytäntöönpanoon, erityisesti erilaisiin käytänteisiin, toiminta- ja ratkaisumalleihin – unohtamatta raikkaita mielipiteitä ja keskustelua. Toiminta ei toki rajoitu vain tietosuoja-asetukseen tai muuhun sääntelyyn, keskiössä on hyvien käytäntöjen ja asiakaskeskeisen mutta samalla liiketoimintalähtöisen tietosuojakulttuurin edistäminen eri tavoin. Twitterissä viestimme nimellä @tifo_fi. TIFO:n jäsenille on oma erillinen Facebook-ryhmä tiedonvaihtoon ja keskusteluun. TIFO:n jäseninä on jo ammattilaisia mm. seuraavista tahoista SOK, DNA, HSL, Kesko, Nordea, Otavamedia, Deloitte, Aller Media, Fortum, OP, Telia.

 

VERKOSTO

TIFO kokoaa yhteen osaamisverkoston tietosuojan asiantuntijoita ja tekijöitä. Mukana on luonnollisesti tietosuojavastaavien toimessa olevia henkilöitä ja myös tietosuojatiimeissä ja muissa tietosuojatehtävissä toimivia ammattilaisia niin rekisterinpitäjistä kuin palveluntarjoajista. Mukana on myös julkisen sektorin toimijoita. Yhteisössä on IT-osaajia, lakimiehiä, tietoturva-ammattilaisia – osaajia kaikenlaisilla nimikkeillä. Yhteistä on vahva kiinnostus, operatiivinen vastuu, kehittäminen ja tekeminen tietosuojan äärellä.

 

SISÄLTÖÄ

TIFO koostaa jäsenilleen vuosittain n. 15-20 sähköistä jäsenkirjettä, joihin tuotetaan ja koostetaan Suomesta, EU:sta ja muualta maailmalta ajankohtaista tietoa ja sisältöä tietosuoja-asioihin liittyen. TIFO julkaisee erilaisia ohjeistuksia, koosteita ja keskustelupapereita sekä teettää tarvittaessa myös selvityksiä ja tekee tutkimuksia. Sivustolla julkaistaan blogiartikkeleita ja muita kirjoituksia, joissa kirjoittajina lähtökohtaisesti ovat TIFO:n jäsenet.

 

TAPAHTUMIA

TIFO järjestää vuosittain jäsenille useita maksuttomia jäsentapahtumia sekä yksittäisiä julkisia tapahtumia esimerkiksi yhdessä viranomaisten kanssa. Kerran vuodessa järjestetään isompi vuositapahtuma. TIFO järjestää jäsenilleen myös keskustelevia piensessioita joissa asiantuntijoiden vuorovaikutus on parhaimmillaan. TIFO pohtii myös kuukausilounaiden tai vastaavien toimintamuotojen käynnistämistä. Tapahtumien sisältö ja muoto luonnollisesti muokkautuu jäsenistön toiveiden mukaisesti.

 

KUMPPANIKSI?

Mikäli yrityksenne tai yhteisönne on kiinnostunut TIFO:oon liittyvästä sisältö-, tapahtuma – tai muusta yhteistyöstä olkaa yhteydessä Jari Perkoon, jari@asml.fi.

 

JÄSENYYDEN EHDOISTA

Jäsenyyden hakeminen edellyttää laskutustietojen lisäksi yritys- tai yhteisösähköpostisoitteen antamista (jäsenyyteen kuuluva TIFO-viestintä) sekä mobiilinumeroa (muistutukset TIFO-tapahtumiin ilmoittautuneille). Jäsenyys on henkilötasoinen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle. Jäsenyys päättyy henkilön irtisanoessa jäsenyytensä tai jätettyä jäsenmaksunsa maksumuistusten jälkeenkin maksamatta. Jäsenyyden päättyessä jo maksettua jäsenmaksua ei palauteta. Lisätietoa foorumista ja jäsenyydestä info[ ]tifo.fi.

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save